Abychom rodičům usnadnili kompilkace při koupi první hokejky a její nesnadný výběr dle kritérií "na jakou stranu" a "jak dlouhou", připravili jsme pro naše nejmenší hráče možnost zapůjčit si hokejku od nás, kterou obdrží vždy na prvním tréninku v daném období a odevzdají ji na jeho konci. Často se setkáváme s komplikací, že hráč má hokejku moc dlouhou (aby vydržela), nebo moc krátkou (nevydržela). Při zapůjčení hokejky od nás jsme důslední, aby každý měl hokejku takovou, jakou potřebuje. V případě rychlého růstu hokejku vyměníme i v průběhu zapůjčení, aby se každému hrálo dobře!

CENA PŮJČOVNÉHO: 150Kč / pololetí

JMÉNO + PŘÍJMENÍ *
JMÉNO + PŘÍJMENÍ
výška - délka hole
OBDOBÍ ZAPŮJČENÍ *