STARŠÍ ŽÁCI

Florbalová neděle s překvapením

Landlord 1.jpg

Správce a vrátný jsou po dlouhá léta zásadními hybateli lidského snažení. Čím obsáhlejším svazkem klíčů dotyčný disponuje, tím obdivnější pohled na sebe před zrcadlem zpravidla upírá. Jak se bohužel včera v brzkých ranních hodinách v Kladně ukázalo, dovednost rozmístit zúčastněná družstva do šaten a správně evidovat rezervace pronájmů, je v těchto profesích naprosto zásadní. Jakkoliv se může zdát vzniklá situace nelogická, kompetentní osoba pověřená dohledem nad kladenským sportovištěm se pokusila v nedávné minulosti o husarský kousek. Snad předpoklad paralelního vesmíru, možná doslovná interpretace pojmu "nafukovací hala", světe div se, v jednom termínu měla hrací plocha sloužit dvěma různým sportovním odvětvím. Protože však fyzikální zákony nemají pro nekonvenční přístup místního vizionáře pochopení, ze sportovní neděle zbyla jenzvláštní pachuť, kterou jsme si kvapem odváželi po před nepřístupnou tělocvičnou narychlo vypitou kávou.