Flobo Academy Tour měla premiéru na Campanusu

Vznik a následná realizace myšlenky FLOBO ACADEMY, jakožto projektu, který řadí na první místo zdravý pohybový rozvoj a přiklání se k definici sportu v jeho ryzí podobě, byly po celou dobu provázeny představou spokojených dětí s pozitivním vztahem k florbalu. Po prvním společném setkání v prostorách ZŠ Campanus lze konstatovat, že se ideály daří naplňovat! Jak se v sobotu 12. prosince ukázalo, florbal spojuje. Všichni zúčastnění zvládli své mnohdy první vystoupení na výbornou a během turnaje se především dobře bavili. Po celou dobu panovala v tělocvičně přátelská atmosféra a přihlížející vytvořili báječnou kulisu. Na hřišti převládly zdravé emoce, o zápal, snahu ani radost ze hry nebyla nouze. Turnaj splnil svou úlohu mimo jiné také proto, že vykouzlil přítomným úsměv na tváři a zprostředkoval nové zážitky. Nezbývá než doufat, že akce zpříjemnila víkend všem, kteří se na ní podíleli. Další setkání se chystá 16. ledna v TJ Pankrác.

Fotogalerie zde.
Výsledky zde.