TRÉNINKY ZAČÍNAJÍ 2.10.2017

MLADŠÍ SKUPINA
ST 15:00-16:00
cena: 1200 Kč/pololetí

Hlavní trenér: Jiří Toček

*tréninky odpadají shodně s výukou na ZŠ


NADCHÁZEJÍCÍ TURNAJE:


PŘIHLÁŠENÍ NA TRÉNINKY V ZŠ KLÍČEK:

!) pouze pokud hráč má přidělené číslo, v opačném případě ponechte prázdné
bez lomítka
Jméno matky
Jméno matky
Jméno otce
Jméno otce
Zdravotní omezení, alergie, aj
Souhlasím se zpracováním osobních údajů *
Souhlasím s pořizováním záznamů (foto, video) ke klubové prezentaci *
Seznámil jsem se a souhlasím s etickým kodexem Flobo Praha *

FLOBO ACADEMY je projekt pro základní školy, ve kterých již 7 let vychováváme přes 150 mladých sportovců s převahující sportovní aktivitou - FLORBALEM. Naším cílem je u hráčů ve věku 6-15let vytvořit k florbalu vztah takový, aby ho začali považovat za více než pouze za volnočasovou aktivitu. V současnosti má FLOBO 7 trenérů a působí na 3 školách, kde v rámci projektu FLOBO ACADEMY seznamuje nejmenší florbalisty se základními znalostmi florbalu jak po stránce herní, tak po stránce znalostní. Soustředíme se na kvalitní odvedení každého tréninku a individuální přístup k hráčům. Pracujeme se sestaveným tréninkovým plánem přizpůsobeným každé kategorii. Chceme aby děti přijaly náš přístup a florbalový trénink braly jako proceduru, která nekončí posledním hvizdem. Jednotlivé školní celky v příslušných kategoriích pak spojujeme v rámci turnajů ACADEMY TOUR, které mají za cíl přiblížit hráčům turnajové dění na amatérské úrovni pod profesionálním dohledem s vyškolenými rozhodčími.

FLORBAL NÁS BAVÍ !!!