zdravotniprohlidka.png

Zdravotní prohlídka absolvovaná v uplynulých 12ti měsících JE POVINNÁ pro všechny hráče a hráčky klubu FLOBO PRAHA, kteří HRAJÍ LIGOVÉ SOUTĚŽE Českého florbalu (elévové, mladší žáci, starší žáci) a je podmínkou pro nastupování v zápasech.

Naším klubovým zájmem je udělat vše pro zdravý sportovní vývoj dětí s eliminací všech možných rizik, které by závodní sport mohl přinést.

Naskenované potvrzení o absolvování zdravotní prohlídky zašlete na info.flobo@gmail.com


Legislativa České republiky

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak Český florbal povinen kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže.

Legislativa Českého florbalu

Na základě této úpravy legislativy ČR dochází k úpravě a doplnění předpisů ČF s platností od 1. 7. 2015:

Každý hráč musí mít v den nastoupení k utkání lékařský posudek vydaný poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost anebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství, se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát florbal.
Lékařský posudek nesmí být starší 12 měsíců.