PRO VĚKOVOU KATEGORIE 2005 a 2006

1. TRÉNINK:
21.9. 17:00-18:30
2.TRÉNINK:
25.9. 17:00-18:30

TRÉNINKY OD 2.10.2017:
PO 18:15-19:15
ČT 19:00-20:00
cena: 2700 Kč/pololetí

Hlavní trenér:
Václav Pechman

*tréninky odpadají shodně s výukou na ZŠ, pokud není emailem řečeno jinak


PŘIHLÁŠENÍ DO KATEGORIE MLADŠÍCH ŽÁKŮ:

!) pouze pokud hráč má přidělené číslo, v opačném případě ponechte prázdné
bez lomítka
Jméno matky
Jméno matky
Jméno otce
Jméno otce
Souhlasím se zpracováním osobních údajů *
Souhlasím s pořizováním záznamů (foto, video) ke klubové prezentaci *
Seznámil jsem se a souhlasím s etickým kodexem Flobo Praha *