Cílem florbalového oddílu Flobo Praha je vybudovat u dětí zdravý vztah ke sportu. Ten by měl být pro každého z našich členů prožitkem, zábavou a především hrou. Nechceme, aby florbal byl jednorázovým rozptýlením od každodenního dění. Chceme, aby každý hráč začal náš přístup považovat za dlouhodobou procedurou, v průběhu které přijme jak florbal samotný, tak i okolní tým za své a stane se jejich součástí.

Na rozvoji jedinců se nepodílíme jen my, trenéři, ale i ostatní subjekty (rodiče, škola, ostatní zájmové aktivity atp.) Smyslem tohoto kodexu je posílit společenský rozvoj, který je nedílnou součástí chápání nejen florbalu, ale celkového chování v rámci sportu i mimo něj.

Hráčské desatero
-Respektuji trenéry, spoluhráče, soupeře, rozhodčí a rodiče
-Florbal hraji jako týmový sport, nahrávám, komunikuji, raduji se z týmových úspěchů
-Chovám se tak, abych neškodil a neomezoval své okolí
-Sleduji www.flobo.cz a vnímám nadcházející události, na které se vždy zavčas přihlásím, pokud se chci zúčastnit
-Na tréninky chodím vždy s 10min předstihem
-Pokud se na trénink nemohu dostavit, omluvím se trenérovi, který trénink vede a to vždy s příslušným objasněním důvodů 
-Zavčas platím příspěvky
-Dodržuji správnou životosprávu
-Sleduji florbalové dění v klubu i mimo klub
-Reprezentuji klub nošením klubového oblečení na klubové akce a komunikací, která příspívá k dobrému jménu Flobo Praha

Trenérské desatero
-Podávám vždy 100% výkony jak na zápasech, tak na tréninzích
-Na každý zápas a každý trénink se připravuji tak, aby mě nic nemohlo překvapit
-Komunikuji s rodiči a hráči, aby byli vždy informování o současném i nadcházejícím dění
-Komunikuji s ostatními trenéry a sdílím přínosné informace, které jsem v průběhu vedení oddílu získal
-Na tréninky a zápasy se vždy dostavuji s dostatečným předstihem
-Projevuji vlastní iniciativu v rámci organizace a rozvoje, která bude vždy klubem podpořena
-Zavčas dokumentuji docházku z tréninků, turnajové shrnutí atp. do příslušných klubových formulářů
-Usiluji o 100% účast na tréninzích a turnajích, které mám na starost, absence je pro mě pouze výjímečný případ
-V případě neschopnosti dostavit se na trénink, turnaj, vyřeším tuto situaci vyhledáním příslušné náhrady a uvědomím klub
-Veškerou internetovou komunikaci v rámci klubu přeposílám na info.flobo@gmail.com

Rodičovské desatero
-Podporujte děti v tom, o co usilují a to ve florbale i mimo něj
-Dbejte na správnou životosprávu dětí
-Podporujte samostatné rozhodování dětí v rámci mezí, které jim dokážete objasnit
-Chvalte děti, podporujte je, fanděte jim a to vždy v rámci respektu k soupeřům, rozhodčím a ostatním fanouškům
-Rozvíjejte komunikaci, která přispívá k chápání florbalu i dění kolem něj
-Spolupracujte s oddílem na výchově dětí, sledujte oddílové dění a uvědomte děti o všem, co se jich týká
-V případě hraní soutěží ČFbU, zajistěte, aby hráč prošel zdravotní prohlídkou dle vyhlášky 391/2013Sb. MZ.
-Komunikujte s oddílem o nápadech a návrzích na případné zlepšení
-Zavčas omlouvejte děti z tréninků, pokud toho nejsou sami schopni
-Dohlédněte na zavčasné placení příspěvků

Cíle oddílu Flobo Praha
-Sdružování jedinců, kteří chtějí svou přítomností podpořit klub i všechny členy do něj zainteresované
-Organizace sportovní činnosti, která rozvíjí přístup mládeže ke sportu a ke společenskému jednání v rámci klubu i mimo něj
-Pořádání akcí, které podporují klub, ubevňují vztahy nejen v něm, ale i mimo něj
-Vytváří a udržuje partnerské vztahy s institucemi a lidmi se společným zájmem, který je pro klub přínosem
-Zajišťovat finance, které jsou využity na pokrytí nákladů na provoz a organizaci všech klubových aktivit
-Podpora zájmu všech, kteří stojí o spolupráci s klubem a usilování o její maximální efektivitu
-Rozvoj, který bude všeobecně chápaný jako přínosný pro všechny členy klubu
-Informovat o klubovém dění všechny, kteří jsou součástí klubu, nebo o tomto dění chtějí být informováni
-Propagovat oddíl mimo své členy a umožnit všem, bez výjimky, aby se stali součástí oddílu

Společné zájmy
Spolpráce a podpora mezi rodiči, trenéry, ale i mezi hráči samotnými je základem dobrého fungování a dobré atmosféry, kterou v rámci klubu společně budujeme. Iniciativa a spolupráce je vždy vítána, nehledě na to, od koho přichází. Dobrá nálada v oddílu je zásadní pro rozvoj. Podpora a pochvala má vždy pozitivnější vliv, než-li hanění a potupa. Je bezpředmětné upozorňovat na nedostatky a chyby jednotlivců i oddílu bez pádných argumentů, které vedou k jejich zlepšení. Proto každá komunikace v oddílu, která má tento charakter, by měla cílit na zlepšení, které bude všestranně chápáno jako prospěšné. Snažíme se komunikovat tak, abychom hráče podpořili. Dobrá nálada je vždy dlouhodobě přínosnější, než stresuplné situace, které mohou v průběhu tréninků, zápasového i pozápasového dění vznikat. Snažme se tyto situace společně elmiinovat.

 

 

 

V případě dotazů k jakékoliv pasáži etického kodexu, mě neváhejte kontaktovat.
 

V Praze, dne 20. května 2015

Šimon Jiráček
Předseda Flobo Praha