dorostenci.png

NADCHÁZEJÍCÍ TURNAJE

PRO VĚKOVOU KATEGORIE 2001 a 2002

!!! sraz na trénink 15min. před začátkem !!!

PO | 17:30-19:00 | ZŠ Německo-českého porozumění
ST | 18:30-20:00 | ZŠ Německo-českého porozumění

PŘÍSPĚVKY:
4000 Kč / půl roku

Hlavní trenér:
Miroslav Hladík

Asistent:
Patrik Horáček

*tréninky odpadají ve dnech státních svátků


Přihlaš se do sezóny 2017/2018 do kategorie DOROSTENCI (2001,2002).
Spolek FLOBO PRAHA zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.
Osobní údaje budou použity výlučně pro potřeby spolku FLOBO PRAHA.
Všichni členové oddílu se zavazují, že se budou řídit ETICKÝM KODEXEM spolku FLOBO PRAHA
Na základě přihlášky budou všem přihlášeným hráčům zaslány informace ohledně klubového dění.

(!) pouze pokud hráč má přidělené číslo, v opačném případě ponechte prázdné
dd.mm.rrrr
bez lomítka
Jméno matky
Jméno matky
Jméno otce
Jméno otce
Souhlasím se zpracováním osobních údajů *
Souhlasím s pořizováním záznamů (foto, video) ke klubové prezentaci *
Seznámil jsem se a souhlasím s etickým kodexem Flobo Praha *